Odmah nakon osnivanja, servis je u lipnju 2011. godine započeo s radom. Osnivač servisa, ujedno i vlasnik je Zdravko Gunčić. Servis se bavi održavanjem različitih tipova elektroničkih uređaja, pri kojem koristimo kvalitetnu dijagnostiku te vrhunsku opremu u svijetu elektronike. Svakom problemu pristupamo individualno, dijagnosticiramo njegov uzrok te ga otklanjamo. U servisnom procesu koristimo originalne komponente, po preporuci proizvođača te podešavane prema tvorničkim naputcima. Kvalitetnu i stručnu uslugu jamči dugogodišnje iskustvo u navedenim granama elektroničkih uređaja te kontinuirano učešće na stručnim seminarima navedenih brandova.